Rozpoznaj szkodnika


Prusak

prusak, szkodnik

- ciało długości od 10 do 13,3 mm
- długie ruchliwe czułki
- stopy z czterema członami, każdy z przylgami, ostatni z poduszeczką i pazurkami
- dobrze wykształcone skrzydła, jednak prusaki nie fruwają
- ciało spłaszczone, umożliwiające przeciskanie się przez szpary
- zdolne do rozrodu już w wieku 7-10 dni
- w 11-12 dniu życia ooteka z 30-40 jajami
- samica nosi ootekę przez okres 2-4 tygodni, a w temperaturze pokojowej ok. 24 dni
- samica buduje w ciągu życia od 4 do 8 ootek
- w optymalnych warunkach samice żyją ok.6 miesięcy, a samce ok. 4 miesięcy
- charakteryzuje się nocnym trybem życia
- pożywienie pobiera tuż po zapadnięciu zmroku i krótko przed świtem
- nagły ruch lub wstrząs powoduje ucieczkę

Powróć do listy szkodników  ⇑


Przybyszka amerykańska

przybyszka amerykańska

- długość 28-35 mm, a niekiedy do 50 mm
- kolor czerwono – brązowy
- tarczka tułowia z żółtym brzegiem
- skrzydła dobrze rozwinięte – potrafi latać
- w 7 dniu po lince – kopulacja
- po następnych 1-8 dniach ooteka
- samica składa 20-70 ootek, co 4-12 dni
- samica przykleja do podłoża ootekę i maskuje ją
- larwy opuszczają ootekę po 88 dniach przy temp. 17-18 oC i po 34 dniach w temp. 27-28 0
- rozwój larw w temp. 22 oC
- larwy linieją 9-13 razy w ciągu 5-15 miesięcy
- w temp. Pokojowej żyją 1,5 roku, w niższej nawet 4 lata

Powróć do listy szkodników  ⇑


Karaluch wschodni

karaluch, szkodnik

- długość 18-30 mm
- prawie czarny, błyszczący, krępa budowa, porusza się powoli, nie fruwa, nie wspina się
- lubi wysokie temperatury rzędu 22-29 oC.
- wychodzi z kryjówek po ok. 1-2 godzinach od zachodu słońca
- wydziela nieprzyjemną woń z gruczołów skórnych
- samice posiadają szczątkowe skrzydła, samce okrywy skrzydłowe do 2/3 odwłoka
- 10 dni po wylince – kopulacja
- po 10 dniach - ooteka
- samica nosi ootekę przez 1-2 dni
- samica składa średnio 8-10 ootek, niekiedy 25 ootek rodzi się 16 larw
- przy temp. powyżej 22 oC samce linieją 7-8 razy, a samice 9-10 razy
- rozwój larw trwa 5-6 miesięcy

Powróć do listy szkodników  ⇑


Mucha domowa

mucha

- mucha domowa wykonuje do 200 uderzeń skrzydłami na sekundę
- fruwa z prędkością 15-20 km/godz.
- rozpuszcza pożywienie śliną i zwróconymi sokami trawiennymi
- następnie pobiera nadtrawiony pokarm płynny
- żywi się co godzinę
- jaja składa na śmieci, odpady żywności, kał, obornik, gnojowicę
- porzuca wilgotne środowisko i w suchych miejscach przepoczwarza się
- stadium trwa 5 dni w temp. 17-20 oC
- zimuje dorosły osobnik
- samica kopuluje 1 raz samiec wiele razy
- samica składa 600 jaj
- rozwój pokolenia od kilkunastu dni do 2 miesięcy

Powróć do listy szkodników  ⇑


Mrówka faraona – natrętka domowa

mrówka faraona, szkodnik

- preferuje miejsca ciepłe wilgotne z dużą koncentracją bakterii
- kolonie duże 350000 robotnic i 800 królowych
- królowa długości ok. 4mm
- samce długości ok. 2mm
- robotnice 1,9-2,5 mm
- rozwój od jaja do dorosłej postaci robotnic trwa 38 dni samce i samice 42 dni
- samica składa 35 jaj dziennie, a w życiu ok. 4500 sztuk
- gniazda zawsze wewnątrz budynków, w ciepłych miejscach, w pobliżu wody
- w pomieszczeniach z licznymi koloniami obserwuje się ich obecność wokół żywności
- przenoszą choroby bakteryjne i wirusowe
- boleśnie gryzą i mogą, u osób wrażliwych wywoływać objawy alergiczne

Powróć do listy szkodników  ⇑


Szczur wędrowny

szczur wędrowny

- waży od 0,25 do 0,5 kg
- długość z ogonem 30-50 cm
- ogon to 1/3 długości całego ciała
- długość życia ok. 1 rok
- ciąża trwa 22-26 dni
- ilość młodych w miocie od 6 do 10 sztuk
- w ciągu roku 6 miotów
Szczur wędrowny zamieszkuje piwnice, kanały ciepłownicze, magazyny żywnościowe, przewody kanalizacyjne. Dobrze pływa. Kopie systemy nor. Wygryza nawet dziury w betonowych posadzkach. Potrafi atakować zwierzęta domowe. Jest roznosicielem groźnych chorób, m.in. dżumy i wścieklizny.

Powróć do listy szkodników  ⇑


Mysz Domowa

mysz domowa, szkodnik

- długość ciała ok. 11 cm, a ogona 10 cm
- długość życia do 1,5 roku
- ciążą 19-21 dni
- miot od 1 do 12 młodych
- w ciągu roku liczba miotów 5-10
- tryb życia głównie nocny
- wszystkożerna
- żyje w koloniach
Mysz domowa jest szkodnikiem zapasów żywności wszelkiego rodzaju, roznosicielem licznych chorób.

Powróć do listy szkodników  ⇑


Komentowanie jest wyłączone